Rèn chữ đẹp ” Nét chữ-Nết người”

Tiến sĩ Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng nhà trường quan niệm: “Nét chữ là nết người nên nhà trường chú trọng tổ chức các lớp luyện viết chữ đẹp, giúp các em có sự kiên nhẫn, đồng thời cũng là cách để rèn luyện nhân cách sống đẹp cho học sinh”

renchu2

Chính vì vậy, rèn chữ đẹp đã trở thành một trong những phong trào tiêu biểu của trường tác động tích cực đến nhiều mặt, giúp các em hướng đến cái đẹp, yêu cái đẹp từ những bài học nắn nót trên trang vở của mình.

renchu1

Giờ học rèn chữ của các em học sinh

renchu4

Một số bài rèn chữ của các em học sinh

renchu5

renchu6