Đội ngũ GV-CNV

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Lê Thị Bích Thủy – BT. Cấp Dưỡng

a28
Cô Lê Thị Dung – Bảo Mẫu

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – GVCN 2/1

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – GVCN 2/2

Cô Vũ Kim Oanh – GVCN 3/1

Cô Lê Thị Thùy Duyên – GVCN 3/2

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa – GVCN 5/2

Cô Nguyễn Thị Kim Duyên – GVCN 4/2

GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Uyên – GVBM Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thu Trang – GVBM Tiếng Anh

Nguyễn Kim Anh – GVBM Tiếng Anh

Anh Nguyễn Hưng – Tài Xế

Nhân viên VP

a18
Nguyễn Văn Sơ – Y Tế
Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan

Nhân viên bảo mẫu

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguyễn Thị Tới – Bảo Mẫu

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Trần Thị Hồng – Bảo Mẫu

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Thầy Lê Út Hết – GVCN 5/1

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa – GVCN 5/2

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguyễn Thị Ngọc Uyên – GVBM Tiếng Anh

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguyễn Thị Thu Trang – GVBM Tiếng Anh

Nguyễn Kim Anh – GVBM Tiếng Anh

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Nguyễn Thị Lệ Ngọc – Thư Viện THiết Bị

Cấp dưỡng

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Nguyễn Thị Lam – GV Mỹ Thuật

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Nguyễn Thị Thu Trang – NV.Cấp Dưỡng

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Cô Lê Thị Dung – Bảo Mẫu

Truong tieu hoc tu thuc ban tru, noi tru Nhut Tan
Lê Thị Bích Thủy – BT. Cấp Dưỡng